Privacyverklaring 2018-05-22T14:53:06+00:00

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Gulle Smid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

 

Doeleinden en rechtsgronden

De Gulle Smid verwerkt uw persoonsgegevens tijdens het opslaan van contactaanvragen en reserveringen. Wanneer u een contactaanvraag doet of een reservering plaatst geeft u toestemming aan De Gulle Smid deze gegevens tijdelijk op te slaan.

Bij een contactaanvraag: Met deze gegevens kunnen wij uw vragen beantwoorden. Wij gebruiken hiervoor uw e-mailadres of telefoonnummer om persoonlijk contact op te nemen.

Bij een reservering: Nadat u een reservering plaatst slaan wij tijdelijk uw gegevens op in ons systeem. Hierdoor zijn wij voorbereid op uw komst. Nadat de datum van een reservering is verstreken worden de gegevens direct uit ons systeem verwijderd.

 

Cookies

De Gulle Smid maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website van De Gulle Smid) wordt opgeslagen in uw browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. De Gulle Smid maakt gebruik van cookies met ondermeer een technische functionaliteit. Op basis van onthouden voorkeursinstellingen wordt mogelijk gemaakt dat de website van De Gulle Smid naar behoren functioneert (voor u).

Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren. Als je je cookie historie wilt verwijderen, dan kan dat voor de verschillende browsers op de onderstaande manier.

Cookies verwijderen in Chrome:

 • Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
 • In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan.
 • Druk op de knop ‘Browsegegevens wissen’.

Cookies verwijderen in Safari:

 • Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Cookies verwijderen in Firefox:

 • Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
 • Klik op ‘Alle verwijderen’.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

 • Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt wissen’.
 • Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop ‘Wissen’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

 • Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’.
 • Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’.

 

Rechten van betrokkene

U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens ontvangen van derden

De Gulle Smid ontvangt in sommige gevallen persoonsgegevens van derden, waaronder van WordPress.

 

Beveiligingsmaatregelen

De Gulle Smid gaat secuur om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen.